ลดหน้าท้อง ลดพุง สร้าง sex pack

4 ท่าสุดหิน สร้างกล้ามหน้าท้องสุดแจ่ม

การที่เราจะมีซิกแพคได้ต้องอาศัยทั้งความพยายามและความอดเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังใช้เรี่ยวแรงในการทำกิจกรรมสูงมาก นอกจากจะมีการใช้พลังงานที่สูงแล้ว ยังช่วยในการสลายไขมัน ให้สุขภาพคุณแข็งแรงได้อีกด้วย